Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Πρακτικό 1ης συνεδρίασης Δ.Σ.


Συνεδρίαση 28-05-2012

Παρόντες:
Ραφανίδης Αντώνης, Ζηζή Κατερίνα, Ευαγγελόπουλος Στάθης, Αναστασίου Γιάννης, Ετμεκτζόγλου Αναστασία, Χατζηγεωργίου Άννα, Μαραγκόζης Δημήτρης

ΘΕΜΑ 1Ο

Εκλογή προεδρείου ΕΜΔΥΔΑΣ Ν.Μαγνησίας

·         Υποψήφιος για πρόεδρος: Ραφανίδης Αντώνης
·         Υποψήφιος για αντιπρόεδρος:Αναστασίου Γιάννης
·         Υποψήφιος για Γενικός Γραμματέας: Μαραγκόζης Δημήτρης
·         Υποψήφιος για Αν.Γενικός Γραμματέας: Ετμεκτζόγλου Αναστασία
·         Υποψήφιος για Ταμίας: Χατζηγεωργίου Άννα

οι οποίοι ψηφίστηκαν ομόφωνα ως ανωτέρω με την αντίστοιχη σειρά. Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ. συγκροτείται ως εξής:

·         Πρόεδρος: Ραφανίδης Αντώνης
·         Αντιπρόεδρος:Αναστασίου Γιάννης
·         Γενικός Γραμματέας: Μαραγκόζης Δημήτρης
·         Αν.Γενικός Γραμματέας : Ετμεκτζόγλου Αναστασία
·         Ταμίας: Χατζηγεωργίου Άννα

και μέλη:

  • Ζηζή Κατερίνα
  • Ευαγγελόπουλος Στάθης


Ο Πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας                         Τα μέλη:
Ραφανίδης Αντώνης                     Μαραγκόζης Δημήτρης
                                                                                                        1. Ετμεκτζόγλου Αναστασία
                                                                                                         2. Ζηζή Κατερίνα
                                                                                                         3. Ευαγγελόπουλος Στάθης                                                       
Ο Αντιπρόεδρος                   Ο Ταμίας
Αναστασίου Γιάννης                    Χατζηγεωργίου Άννα

Για καθημερινή ενημέρωση με τα νέα άρθρα του ιστολογίου, δώστε email:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου