Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Διεθνές Συνέδριο “Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions”


Αγαπητοί συνάδελφοι,
          Σας προσκαλούμε στο Διεθνές Συνέδριο Changing CitiesSpatial,morphologicalformal & socio-economic dimensions, που θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο, στις 18 – 21 Ιουνίου 2013. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Μαγνησίας του ΤΕΕ.
            Συνημμένα θα βρείτε πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου, την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, τις κρίσιμες ημερομηνίες, καθώς και τους υπεύθυνους επικοινωνίας.
            Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.changingcities.prd.uth.gr.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Φιλιώ Τριανταφυλλίδου
MSc Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής ΑνάπτυξηςDear Colleagues,

We have the pleasure to invite you to the International Conference on “Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions”, which will take place on Skiathos island, Greece, 18-21 June 2013. The conference is organized by the Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, in collaboration with the Technical Chamber of Greece.

The main conference goal is to present and appoint issues related to “Metropolitan cities in transformation”, regarding to: Urban Design in Planning, Architectural Design & New Technologies, Sustainable Urban Planning & Development, Urban Cultures & Public Open Spaces, Urban Landscapes, Landscape Planning & Design, Historical Centers & Built Heritage Management, Transportation Planning and Policy in cities, Urban Planning Laws, Real Estate & Property Rights, Environmental Urban Planning, Green Architecture & Urban Design, Urban Economic Development, Place Marketing & City Branding, Shrinking cities, Divided cities, Migration, multinational and multicultural societies & Urban Planning.

This conference aspires to bring together architects, urban designers, landscape designers, urban planners, urban geographers, urban economists, urban sociologists and demographers, to question new challenges and to become a forum of transaction of ideas on changing cities.

The submitted manuscripts will be reviewed by the Scientific Committee and the authors will be notified on time of the outcome of the evaluation. The manuscripts that will be selected as oral or poster presentations will be published in hard copy at the conference book of abstracts. Full papers will be published in book format e-proceedings with a separate ISBN number. Details for the full paper preparation will be given to authors after notification of paper acceptance.

The organizing committee is in contact with international scientific journals and selected papers from the conference may be published in special issues, after they have been reviewed. The participants will be informed regarding this possibility by e-mail.

All academic researchers, professionals and policy makers interested in the area of the conference are invited to present papers related to the conference topics. Indicate your preference for an oral or poster presentation. Authors are requested to submit abstracts by e-mail as a Word file attachment to the Conference Secretariat, by January 14th, 2013.

More information for the Conference can be found at the webpage:

Important Dates & Deadlines:
Abstract submission: 14th January, 2013
Notification of acceptance: 15th February, 2013
Full paper submission: 15th March, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου